Website medische collecties

Ontwikkeling van een nationaal digitaal platform in de vorm van een website, www.medischerfgoed.nl.

De website is eengecombineerde instrument voor collectie-afstemming en publieksbereik. De inhoud is gebaseerd op de resultaten van zeven  jaar samenwerking op de medische collecties van de SAEdeelnemers.

Strategische achtergrond is het idee dat het informeren en binden van een breder publiek gecombineerd kan worden met het faciliteren van de continuïteit in samenwerking op collectiebeleid van de steeds meer onderling afhankelijke collectiebeherende deelnemers. Zo snijdt het mes van de te optimaliseren beschikbaarstelling aan twee kanten.