Vervolgfase: verkiezingsaffiches

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), dat onderdeel uitmaakt van de Universiteitsbibliotheek te Groningen, herbergt zo’n 2.200 verkiezingsaffiches. In het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in het voorjaar van 2003 een deelproject ten behoeve van genoemde affichecollectie.

De affiches van het DNPP worden veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld als illustratiemateriaal en gedurende tentoonstelllingen. Dit feit is niet bevordelijk voor hun fysieke toestand. Hetzelfde geldt voor het feit dat de affiches in het verleden veelal gevouwen bewaard werden.

Gedurende het project werden gevouwen affiches gevlakt, en werd de opslag aangepast. Tevens werd de collectie gedigitaliseerd en ontsloten, waardoor zij gemakkelijker en veiliger te raadplegen is. Bovendien kan de verzameling op deze wijze in de toekomst wellicht gekoppeld worden aan soortgelijke collecties die elders beheerd worden.