Vervolgfase: interuniversitaire projecten geologische collecties

In de eerste fase interuniversitaire projecten geologische collecties is geselecteerd en afgestemd in het kader van het vastleggen van de ‘Geologische Collectie Nederland’.

Na inventarisatie van alle geologische collecties in Nederland op deelcollectieniveau, volgden selectie en overdracht. In de museale wereld waren verschuiving en afstoting van een dergelijke omvang ongekend: het hele proces kreeg de geuzennaam The Dutch Approach en wordt internationaal tot voorbeeld gesteld.

De collecties bij de Universiteit van Amsterdam (oorspronkelijk ongeveer een miljoen items) zijn na selectie aan nieuwe eigenaren overgedragen: ongeveer één derde aan Artis (formele overdracht in oktober 2002) en de rest tijdens een voorjaarsbijeenkomst van de Stichting Academisch Erfgoed op 28 april 2003, aan het Geological Research and Development Centre te Bandung in Indonesië, de Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden, het Natuurhistorisch Museum Maastricht en het Natuurmuseum Nijmegen.