Vervolgfase: interuniversitaire projecten botanische tuinen

In de eerste fase interuniversitaire projecten botanische tuinen is begonnen met het inmeten van bomen en struiken op basis van GPS. Het botanische tuinen project krijgt een vervolg in de vorm van een inmeetproject te Wageningen.