Vervolgfase: interuniversitair project hoogleraarportretten

Als onderdeel van het interuniversitaire SAE-project ‘Beeldcollecties’ startte in oktober 2003 een deelproject ter conservering van hoogleraarportretten. Met name de klassieke universiteiten houden er flinke collecties portretten op na, die veelal verspreid zijn over verschillende gebouwen en ruimtes.

Na inspectierondes door een behoudsmedewerker en een schilderijenrestaurator werden de meest waardevolle portretten geconserveerd. Vaak kwam dit neer op het verwijderen van oppervlakkig vuil en het vervangen van lijstveren. Waar nodig werden portretten gerestaureerd. Anders dan genoemde conserveringshandelingen konden restauratiewerkzaamheden niet ter plekke verricht worden; zij vonden plaats in een atelier.