Vervolgfase: interuniversitair project gipsen

In april 2003 startte in het kader van het bredere SAE-project ‘Beeldcollecties’ een deelproject ten behoeve van gipsen kopieën van veelal klassieke beeldhouwwerken. Gipsen speelden onder meer een rol bij het academisch onderwijs in archeologie, kunstgeschiedenis en de klassieke talen.De eerste stap in het deelproject ‘Gipsen’ omvatte  het uitvoeren van een landelijke inventarisatie- en afstemmingsronde, waarna de meest waardevolle gipsen geconserveerd en indien nodig gerestaureerd konden worden. Inventarisatie gebeurde ‘in situ’: een projectmedewerker ging gewapend met een laptop en digitale camera de verschillende collecties langs.