Vervolgfase: interuniversitair project academische onderwijsplaten

Het landelijk project academische onderwijsplaten is een uitstekend voorbeeld van zowel intra- als interuniversitaire samenwerking. In november 2002 werd begonnen met een eerste, landelijke inventarisatie van academische onderwijsplaten op alle vakgebieden.

In de loop van het daaropvolgende jaar werd deze inventarisatie verder uitgediept. In totaal bleken door de Nederlandse universiteiten en hun instellingen zo’n 10.000 onderwijsplaten beheerd te worden. De grootse collecties hebben betrekking op de vakgebieden botanie, zoölogie en humane anatomie en pathologie.

Middels genoemde inventarisatie is gekomen tot een gedegen landelijke afstemming en selectie per vakgebied. Als gevolg van deze afstemming kan beredeneerd geconserveerd en gerestaureerd worden. Dit houdt concreet in dat, wanneer vergelijkbare exemplaren op meerdere plaatsen bewaard worden, alleen het beste exemplaar grondig aangepakt wordt. Tevens worden de te behouden platen geregistreerd en gedigitaliseerd.

Het maken van digitale afbeeldingen van onderwijsplaten is een vak apart, in aanmerking nemend dat de afmetingen soms oplopen tot 200 bij 300 centimeter. Om een en ander in goede banen te leiden maakt een professionele fotograaf deel uit van het projectteam. Digitalisering van een deel van de ‘landelijke collectie academische onderwijsplaten’ is bovendien uitbesteed.

Een brede selectie van botanische onderwijsplaten is in het voorjaar van 2005 voor het grote publiek toegankelijk gemaakt via het Geheugen van Nederland, een project van de Koninklijke Bibliotheek. Het gaat hier om een cluster van circa 1750 platen, zowel handgemaakt als gedrukt. Deze platen zijn afkomstig uit de collecties van de Universiteiten van Amsterdam, Delft, Groningen, Utrecht en Wageningen.