Studiemiddag: copyright op online erfgoed

De VSC en de SAE organiseren samen een studiemiddag, met als thema: Copyright op Erfgoed?

29 oktober 2010/ 12:30-17:30 uur/ Villa Heideheuvel,  Hilversum.

Onlangs pleitte de directeur van de UB Amsterdam, Nol Verhagen, voor het vrijgeven van het erfgoed in het digitale publieke domein. Hij schreef:

“Ook wanneer erfgoedinstellingen hun collecties digitaliseren, maken ze op internet vaak uitsluitend plaatjes met een lage resolutie beschikbaar, om hun inkomsten niet in gevaar te brengen, en soms ook om ongecontroleerd hergebruik tegen te gaan.

Soms is daar wel iets voor te zeggen, maar het is wel in tegenspraak met het principiële karakter van het publieke domein: namelijk dat iedereen mag doen wat hij wil met materiaal dat tot het publieke domein behoort, ofwel dat niet of niet meer onder de bescherming van het auteursrecht valt. De ironie wil nu dat je als gebruiker met een auteursrechtelijk beschermd werk soms meer kan en mag doen dan met een werk uit het publieke domein dat zich toevallig in een erfgoedinstelling bevindt…Die opstelling is zacht gezegd voor discussie vatbaar!”

Op 29 oktober bekijken we welke consequenties het online vrijgeven van erfgoed kunnen hebben voor de instellingen en hun collecties. Dit naar aanleiding van het artikel van Nol Verhagen, dat in de SAE Nieuwsbrief van juni 2010 verscheen (zie bovenstaand citaat en zie bijlage). Gastsprekers deze middag zijn:

Simone Stoltz en Theo Meereboer, o.a. bekend van het goedbezochte blog Erfgoed 2.0

Nol Verhagen (directeur UB Amsterdam);

Frank Meijer (Hoofd museumdigitalisering KIT Tropenmuseum);

Maarten Brinkerink, manager R&D en Bas Agterberg, manager Research bij het Instituut voor Beeld en Geluid;

Verder zal jurist en copyright specialist Wilma Mossink een spreekuur houden: voor alles wat je altijd al eens wilde vragen over rechten op erfgoed op het web.

Borrel na afloop.

Deelname is gratis.

Aanmelden kan via: sae@uva.nl

Klik hier voor de routebeschrijving naar Villa Heideheuvel.