Slotproject: Selectie tbv overzicht en conservering wasmoulages en -modellen

Selectie ten behoeve van overzicht en conservering wasmoulages/- modellen. Uit de interuniversitaire inventarisatie wasmoulages kwameen vervolgproject voort voor het conserveren van de belangrijkste medische wasobjecten van de verschillende universiteiten. Op veel plekken zijn objecten in slechte staat terwijl nog steeds onduidelijk is of ze de moeite van conservering waard zijn. De Groningse collectie is de meest overzichtelijke en heeft de beste conditie, maar zou zeer gebaat zijn bij een overzicht van aanvullende stukken elders.

Selectie van te conserveren objecten via vergelijking en fotografie moet uitwijzen welke objecten voor verdere behandeling in aanmerking komen. De conservering bestaat in preventieve zin uit schoonmaken en beter bergen (oa een paar nieuwe stofdicht gesloten kasten op Museum Vrolik) en in actieve zin uit een twintigtal objecten dat geconsolideerd moet worden.