Slotproject: Selectie en conservering collecties veterinaire parasitologie

Bijdrage aan selectie en conservering van de collecties veterinaire parasitologie (Universiteit Utrecht).

De vakgroep veterinaire parasitologie in Utrecht had een wetenschappelijke systematische collectie die zich in slechte staat bevind en waar geen inhoudelijk beheer meer op is. Wegens een aanstaande verhuizing was snelle actie noodzakelijk. Behoud en toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door vakgroep, faculteit, Universiteitsmuseum Utrecht, Naturalis en enige ex-medewerkers die bereid zijn een aandeel te leveren in expertise en selectie. De collectie is in opgeschoonde vorm overgebracht naar Naturalis en wordt daar nu geconserveerd. Registratie wordt overgenomen in het Naturalis-format.