Slotproject: Digitalisering Tresorcollectie TU Delft

Digitalisering Trésorcollectie Bibliotheek TU Delft. Een project in preventief-conserverende digitalisering van een belangrijke deelcollectie van de kaarten van het Trésor van de bibliotheek TU Delft.

De oude kaarten (in de zgn. ‘Koemancollectie‘) beslaan 500 bladen van de voormalige Faculteit Geodesie. De oudste kaarten dateren uit 1570. Het gaat om kostbaar en lastig te raadplegen materiaal.

Voor de digitale functionaliteit van de nieuw in te richten Delftse kaartenkamer ontbreekt nog een gebruikersinterface ten behoeve van het digitaal raadplegingen van kaarten. We willen met behulp van advies van o.a. de collega’s van de UB Utrecht en het KIT, beiden al verder met kaartdigitalisering, een goed systeem aanschaffen en installeren om zodoende de kinderziektes te voorkomen. Tevens willen we de mogelijkheid onderzoeken om de digitale kaarten grafisch te ontsluiten. Zodra deze infrastructuur van selectie, afstemming en digitalisering is gevestigd, kan het typisch Delftse technische kaartmateriaal uitgezocht worden voor latere vervolg digitaliseringen.