Slotproject: Conservering en digitalisering anatomische tekeningen UB Leiden

Conservering en digitalisering van een collectie belangrijke anatomische tekeningen op de Bijzondere Collecties van de UB Leiden vond plaats in de periode zomer ’06 –voorjaar ’07.

 Deze collectie zeer bijzondere anatomische tekeningen van de UB Leiden beslaat ± 2000 stuks uit ruwweg de periode 1750 tot 1900. De ordening en berging was zodanig dat raadpleging was uitgesloten en verval onvermijdelijk was. Inventarisatie, berging per stuk en fotografie hebben de collectie toegankelijk gemaakt en een koppeling met de objecten op het Anatomisch Museum Leiden mogelijk gemaakt.