SAE-bijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het programma van de SAE vormen de expertise-bijeenkomsten: hier worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Tussen de leden van het SAE-netwerk onderling, maar ook met mensen van buiten het eigen netwerk.

De bijeenkomsten voor 2011 zijn nog niet allemaal bekend, maar voor het najaar staan er twee gepland: in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen brengen we een middag over de relatie tussen kunst en wetenschap, en er zal een bijeenkomst komen over hoogleraararchieven.