Inventarisatie hoogleraararchieven

In de tweede helft van 2010 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de hoogleraararchieven bij de (in 2010) aangesloten universiteiten. Conclusie is dat deze voor de universitaire geschiedenis hoogst relevante bronnen over het algemeen nog wat ondergeschoven zijn.  In 2011 zal er daarom een bijeenkomst komen waar nagedacht moet worden over een nieuw op te starten project rond de archieven.