Hoogleraar-archieven

Na een eerste inventarisatie van de hoogleraararchieven, is er sinds de zomer van 2012 een commissie ingesteld om met een richtlijn te komen voor de omgang met dit type archief. Voorjaar 2014 worden de eerste resultaten verwacht.

De commissie hoogleraararchieven bestaat uit:

  • Leen Dorsman, voorzitter (UU)
  • Hasret Acikbas-Yildirim (Tu Delft)
  • Arend Pietersma (UL)
  • Gerard Alberts (UvA)
  • Hans Seijlhouwer (VU)