Boek: Universitaire collecties in Nederland

Dit laatste project van de Nuisgelden voorzag in productie en publicatie van een aantrekkelijk ‘publieksboek’ waarin de betekenis van de interuniversitaire samenwerking wordt benadrukt.

Met een bloemlezing van ervaringen, rijk geïllustreerd met markante objecten, de wetenschapspraktijk en steunend op de resultaten van de projecten, beoogde de SAE de bekendheid en toegankelijkheid van het academisch erfgoed vergroten.