Academische collecties online: Unicum

Het SAE project Unicum komt voort uit de gemeenschappelijke behoefte van de vijf aangesloten universiteiten aan een landelijke structuur om hun collecties digitaal beschikbaar te stellen en gezamenlijk doorzoekbaar te maken. Najaar 2009 heeft Senternovem hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Het Unicumproject levert een infrastuctuur voor de presentatie van collecties, objectbeschrijvingen en digitale afbeeldingen van de academische collecties, zonder de traditionele grenzen tussen museale collecties, archiefcollecties of bibliotheekcollecties.  Oplevering geschiedt voorjaar 2012.

• Er komt een landelijke infrastructuur voor de Academische Collecties, waardoor de collecties van de aangesloten instellingen op verschillende niveaus doorzocht kunnen worden.

•Er wordt nieuwe functionaliteit ontwikkeld voor het koppelen van EAD collectiebeschrijvingen aan objectbeschrijvingen, inclusief digitale afbeeldingen.

•De invoering en correctie van content kunnen instellingen voortaan zelf verzorgen, ze zijn daarbij niet afhankelijk van één instelling/persoon die in het cms kan: iedere aangesloten instelling met Academisch Erfgoed kan toegang krijgen tot deze invoermodule, en kan dus in eigen tempo aanvullen.Alle circa 1000 collectiebeschrijvingen uit de bestaande SAE- en Musip-sites zullen worden overgenomen. De collecties hoogleraarportretten van de vijf SAE-leden en één hoogleraararchief (Snouck Hurgronje / UB Leiden) zullen binnen dit project tot op objectniveau worden opgenomen. In het eerste plan stonden ook de anatomische collecties genoemd als testcollecties. Besloten is om in deze fase deze collecties te schrappen als testcollectie. Ze zijn te omvangrijk voor deze termijn. Voor het toevoegen van deze collecties zou een vervolgtraject ingezet kunnen worden; onderzocht moet worden wat er al in de website ‘medischerfgoed.nl’ zit.

•De aggregatie zal geharvest kunnen worden door externe partijen, o.a. door Europeana.

•De digitale collecties zullen eenvoudig ingezet kunnen worden voor gezamenlijke projecten (presentatie, educatie), zowel van de aangesloten instellingen, als in samenwerking met externe instellingen.

Bekijk ook: http://academischecollecties.wordpress.com/