1e fase: plaatselijke projecten

Naast een drietal interuniversitaire projecten is gedurende de eerste fase selectie- en conserveringsprojecten ook een groot aantal plaatselijke projecten uitgevoerd. Per universiteit gegroepeerd zijn dit de volgende:

Universiteit Utrecht: behoud archeologische studiecollecties, actieve en passieve conservering cartografie, conservering beeldcollectie en hooglerarenarchief, behoud natuurwetenschappelijke instrumenten, hoogleraarportretten.

Universiteit Leiden: icones Rijksherbarium, fotocollectie Instituut Kern, collectie Meijers, fotografische collecties Prentenkabinet, overdracht muntencollectie Koninklijk Penningkabnet.

Rijksuniversiteit Groningen: archeologie, Smerenburg, Universiteitsmuseum, Volkenkunde, ADNP en depot, digitalisering glasplaten archeologie, facultaire collecties.

Universiteit van Amsterdam: behoud collecties Zoölogisch Museum, conservering computercollectie en fotocollectie, depot Universiteitsmuseum, collectie fonetiek.

Technische Universiteit Delft: conservering geodesie, Beyerinck, Techniekmuseum, registratie, electrotechniek, bouwkunde, industrieel ontwerpen, cultuurtuin/technische gewassen.