1e fase: plaatselijk project: depot UvA

Dit project  behelste de conservering van de computer- en fotocollecties en de inrichting van het depot historische collecties. Dit in het kader  van de universitaire behoudsgelden 1e fase, de zogenaamde Nuisgelden.Het depot van het voormalig  Universiteitsmuseum Amsterdam is teruggebracht van een aantal niet museale locaties in verschillende universiteitsgebouwen naar ca 400 m2 in een deel van het boekendepot van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, in het IWO-gebouw bij het AMC. Er zijn uitschuifbare schilderijenstellingen geplaatst alsmede kasten voor plano en zeer grote stukken.

Sterk verbeterde omstandigheden

De bewaaromstandigheden voor de deelcollecties beter zijn dan ooit. Deelcollecties konden naar het depot worden overgebracht. De beschrijvingen van de deelcollecties zijn op de nieuwe locatie aangepast (buiten bezwaar van de Nuisgelden). Het beheer van de collectie is dankzij dit depot sterk verbeterd.