1e fase: plaatselijk project: computers UvA

De computercollectie is  in een deel van het depot van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam geplaatst, naast de collectie van het Universiteitsmuseum (thans UvA Erfgoed). In het depot is een aantal werkzaamheden aan de collectie uitgevoerd om deze in stand te houden.

Resultaat

De bewaaromstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd. Daardoor konden – buiten bezwaar van de Nuisgelden – conserverende werkzaamheden worden verricht. Tevens is geselecteerd en afgestoten, waardoor de conditie en de kwaliteit van de collectie is verbeterd.

Mede daardoor – mag worden aangenomen – figureert de collectie van het Computermuseum als eerste op de ranglijst in het rapport Verscheidenheid als kracht. De presentatiepotentie van de historische collecties van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, september 2002), uitgevoerd door Instituut Collectie Nederland in opdracht van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Er is landelijk overleg inzake dit betrekkelijk jonge erfgoed.