1e fase: plaatselijk project: Collectie Fonetiek UvA

De collectie Fonetiek is tot stand gebracht door de eerste vrouwelijke lector van de Universiteit van Amsterdam, Louise Kaiser (1891-1973) en bevat uniek materiaal op het gebied van spraakverwerving, dialecten (voormalige Zuiderzee-stadjes) en omroephistorie.

Conservering, registratie en professioneel beheer

De collectie Fonetiek was in beheer bij de Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen.  De conservering van de collectie Fonetiek van de Universiteit van Amsterdam is mogelijk gemaakt door de ‘Nuisgelden’ eerste tranche. Het plan behelste een conserveringsdeel, aanpassing van de registratie en verbetering van het professioneel beheer. Circa tweehonderd instrumenten zijn inmiddels overgedragen aan het Universiteitsmuseum Amsterdam (thans UvA Erfgoed). De originele geluidsdragers zijn fysiek overgedragen aan het Meertens Instituut en worden daar gedigitaliseerd.

Mondriaanstichting

Vanwege de soms zeer slechte staat van de verschillende soorten dragers als wasrollen, schellakplaten en ook diverse soorten tapes, is veel tijd gestoken in nieuwe digitaliseringstechnieken. Kopieën van de geluidsdragers komen beschikbaar aan de Leerstoelgroep Fonetiek en – voorzover van toepassing – aan de Fryske Akademy. De werkzaamheden konden zich dankzij toestemming van de Mondriaan Stichting ook uitstrekken tot ‘selectie overig materiaal’. Zo is het grootste deel van de 2.000 filmopnames, 250 glasnegatieven, fotoafdrukken van geluidsopnames afgestoten na overleg met de Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen.