1e fase: interuniversitaire projecten medische collecties

In het voorjaar van 2001 startte onder de brede noemer Medische projecten tegelijkertijd een aantal selectie- en conserveringsprojecten. Aan de hand van het eerder opgestelde rapport ‘Medische Collecties Ontleed’ (MCO) werden de medische collecties van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht op elkaar afgestemd.

Op basis van de in MCO geformuleerde collectieprofielen werden genoemde collecties grondig uitgedund. Selectie vond plaats volgens specifiek voor deze projecten ontwikkelde criteria en met de hulp van inhoudelijke experts. Te behouden collectie-onderdelen werden vervolgens geconserveerd en ontsloten.

Op deze wijze wordt gewerkt aan een beheersbare Medische Collectie Nederland.