Instelling_VU_1_Kuyper_Studeerkamer

Abraham Kuyper in zijn studeerkamer, collectie Vrije Universiteit