Symposium & Dijksterhuislezing 2015

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”.
De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.  Direct aanmelden? Klik hier.

Datum: 16 september 2015

Plaats: Radboud Universiteit, De Aula (in de Senaatszaal), Comeniuslaan 2, Nijmegen Aanvang: 14:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht.  Klik hier om aan te melden.

Programma:

Moderator: drs. Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed

Opening door prof. dr. Theo Engelen, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit

Een hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op zoek naar dialoog met de Islam. De priester en wetenschapper J.J.A.M. Houben SJ (1904-1973) en zijn eerbied voor de religiositeit van moslims: ‘een primair menselijke plicht. – dr. Jan Brabers, universiteitshistoricus aan de Radboud Universiteit.

Joodse collecties in niet-joodse contexten – prof. dr. Emile Schrijver, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek (UvA) en conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana bij de Bijzondere Collecties van de UvA.

Pauze

Verzuilde wetenschapsgeschiedenis? VU-wetenschapshistoricus Reijer Hooykaas (1906-1994) over geloof en wetenschap – dr. Ab Flipse, universiteitshistoricus aan de Vrije Universiiteit.

Geloof & Wetenschap vandaag de dag–  column door dr.Taede Smedes, zelfstandig filosoof/theoloog en journalist.

Dijksterhuislezing door prof. dr. Carla Rita Palmerino:

E.J. Dijksterhuis, veerman tussen exacte wetenschap en literaire cultuur

“Galilei en zijn strijd voor de leer van Copernicus”, de titel van Dijksterhuis’ eerste wetenschapshistorische artikel, bleef een centraal thema van zijn gehele oeuvre. Deze strijd, symbool voor de spanning tussen wetenschap en religie, was voor Eduard Jan Dijksterhuis in eerste instantie een cruciaal moment in de mechanisering van het wereldbeeld. Het thema van deze lezing is de verbinding tussen deze levenslange fascinatie met Galilei’s wetenschappelijk en literair talent en Dijksterhuis’ opvattin- gen omtrent de taak van de wetenschapsgeschiedenis.

De Dijksterhuislezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen, als op dat van de humaniora bewoog. De Dijksterhuizlezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed en wordt dit jaar voor de twaalfde maal georganiseerd.

 

Deel dit