Wiki-wetenschappers

Met het project Wiki-wetenschappers heeft SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling twee Wikidata specialisten aangesteld. Zij gaan belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575  in Wikidata opnemen. De historische gegevens worden binnen het project gestructureerd en geredigeerd beschikbaar gemaakt in Wikidata.

Eerste Fase afgerond.

De eerste fase van het project is afgerond. Lees hier het verslag, inclusief verwijzingen naar bronnen en achtergrondinformatie.

Lees meer

Wetenschappers online

Het Wiki-Wetenschappers project is een belangrijk speerpunt binnen de programmalijn Hoogleraren. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Digitale ontsluiting van biografische informatie over Nederlandse wetenschappers op Wikidata.

Vier universiteiten bieden op dit moment een compleet overzicht van hoogleraren via een specifiek online Album Academicum of Catalogus Professorum. De Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Tegelijkertijd vormen deze personen een centrale ingang om het academisch erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Wikimedia in Residence gestart

Hanno Lans en Sjoerd de Bruin zijn in januari 2019 als Wikimedia in Residences (WIR) gestart. Zij werken het komende half jaar aan het project om de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers gestructureerd beschikbaar te maken op Wikidata. De WIR’s gaan de elf aangesloten universiteiten ondersteunen om de biografische gegevens te verzamelen en te verwerken op dit platform.

Waarom Wikidata?

Wikipedia is de belangrijkste en bekendste encyclopedie van dit moment; “de som van alle menselijke kennis.” In de afgelopen jaren is Wikipedia voor vrijwel iedereen het startpunt geworden bij het zoeken naar informatie.
Wikidata is hard op weg om een even belangrijke bron te worden voor gestructureerde data. Wikidata is de vrije, gezamenlijke en meertalige database voor het verzamelen van gestructureerde gegevens ter ondersteuning van onder meer Wikipedia, Wikimedia Commons en de andere wiki’s van de Wikipediabeweging. Al een groot aantal Nederlandse hoogleraren zijn beschreven in Wikidata, maar nog niet compleet en volledig. Vanwege het open karakter van de database en de zeer actieve community rondom Wikidata lijkt dit platform de ideale omgeving om het overzicht van alle hoogleraren te verwezenlijken. Onze directe samenwerkingspartners binnen het project zijn Vereniging Wikimedia Nederland en Huygens ING.

Met dank aan

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten.