Wiki-Wetenschappers

In het najaar van 2018 gaat het nieuwe project Wiki-wetenschappers van start. Met dit project gaat SAE, als eerste Nederlandse GLAM-instelling een Wikidata specialist aantrekken. Belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575 zullen in Wikidata opgenomen worden. De historische gegevens worden binnen het project gestructureerd en geredigeerd beschikbaar gemaakt in Wikidata.

Wetenschappers online

Het Wiki-Wetenschappers project is een belangrijk speerpunt binnen de programmalijn Hoogleraren. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Digitale ontsluiting van biografische informatie over Nederlandse wetenschappers op Wikidata.

Vier universiteiten bieden op dit moment een compleet overzicht van hoogleraren via een specifiek online Album Academicum of Catalogus Professorum. De Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Tegelijkertijd vormen deze personen een centrale ingang om het academisch erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Waarom Wikidata?

Wikipedia is de belangrijkste en bekendste encyclopedie van dit moment; “de som van alle menselijke kennis.” In de afgelopen jaren is Wikipedia voor vrijwel iedereen het startpunt geworden bij het zoeken naar informatie.
Wikidata is hard op weg om een even belangrijke bron te worden voor gestructureerde data. Wikidata is de vrije, gezamenlijke en meertalige database voor het verzamelen van gestructureerde gegevens ter ondersteuning van onder meer Wikipedia, Wikimedia Commons en de andere wiki’s van de Wikipediabeweging. Al een groot aantal Nederlandse hoogleraren zijn beschreven in Wikidata, maar nog niet compleet en volledig. Vanwege het open karakter van de database en de zeer actieve community rondom Wikidata lijkt dit platform de ideale omgeving om het overzicht van alle hoogleraren te verwezenlijken. Onze directe samenwerkingspartners binnen het project zijn Vereniging Wikimedia Nederland en Huygens ING.

Gezocht!

Binnen het project is een centrale rol weggelegd voor een gastmedewerker: een zogenaamde Wikimedian-in-Residence (WIR). Dit is iemand met uitgebreide Wikimedia-ervaring die voor een afgebakende periode van een half jaar opereert vanuit een culturele instelling. Met het project Wiki-Wetenschappers wordt voor het eerst een Wikidata-specialist als Wikimedian-in-Residence aangetrokken.

  • Voor meer informatie kun je terecht bij Frank Meijer, f.t.meijer@academischerfgoed.nl en vanaf  1 november 2018 bij projectleider Linn Borghuis, l.borghuis@academischerfgoed.nl .

Met dank aan

Het project Wiki-wetenschappers wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting PICA.