Studiemiddag Wiki Wetenschappers

De slotbijeenkomst van het project Wiki Wetenschapers vindt plaats op donderdag 26 september 2019. Het thema van de bijeenkomst is de impact van Wiki-projecten.

 • Donderdag 26 september 2019
 • 13.00 – 17.00
 • Locatie: Utrecht

Aanmelden

Programma

 • 13.00 - 13.30

  Inloop

 • 13.30 - 17.00

  Tijdens de middag worden de resultaten en ervaringen gepresenteerd van het project Wiki-wetenschappers. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de privacyaspecten rond het gebruik van biografische data van hoogleraren. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd van de risicoanalyse die hiervoor wordt uitgevoerd.

  In het tweede deel van de middag werpen we een kritische blik op de impact van Wiki-projecten. De afgelopen 10 jaar hebben veel onderzoeks- en erfgoedinstellingen hun kennis en data ter beschikking gesteld op Wikimedia (Commons, Wikipedia, Wikidata). Maar wat gebeurt eigenlijk met deze informatie als deze wordt verrijkt, hergebruikt of wordt aangepast? Hoe kun je er als erfgoedinstelling maximaal van profiteren? Hoe brengen we de verrijkte kennis weer terug naar de bron? In deze studiemiddag gaan we op zoek naar manieren om de kennis cirkel weer rond te maken.

 • 17.00 - 18.00

  Borrel