1e fase: plaatselijke projecten

Naast een drietal interuniversitaire projecten is gedurende de eerste fase selectie- en conserveringsprojecten ook een groot aantal plaatselijke projecten uitgevoerd.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: depot UvA

Dit project  behelste de conservering van de computer- en fotocollecties en de inrichting van het depot historische collecties. Dit in het kader  van de universitaire behoudsgelden 1e fase, de zogenaamde Nuisgelden.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: computers UvA

De computercollectie is  in een deel van het depot van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam geplaatst, naast de collectie van het Universiteitsmuseum (thans UvA Erfgoed). In het depot is een aantal werkzaamheden aan de collectie uitgevoerd om deze in stand te houden.

Lees meer

1e fase: plaatselijk project: Collectie Fonetiek UvA

De collectie Fonetiek is tot stand gebracht door de eerste vrouwelijke lector van de Universiteit van Amsterdam, Louise Kaiser (1891-1973) en bevat uniek materiaal op het gebied van spraakverwerving, dialecten (voormalige Zuiderzee-stadjes) en omroephistorie.

Lees meer

1e fase: interuniversitaire projecten medische collecties

In het voorjaar van 2001 startte onder de brede noemer Medische projecten tegelijkertijd een aantal selectie- en conserveringsprojecten. Aan de hand van het eerder opgestelde rapport ‘Medische Collecties Ontleed’ (MCO) werden de medische collecties van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht op elkaar afgestemd.

Lees meer

Dijksterhuislezing 2010

Op 20 mei geeft prof. dr. Wijnand W. Mijnhardt de jaarlijkse Dijksterhuislezing (Descartescentre, UU). De wetenschapshistoricus zal spreken over wetenschapsbeelden en wetenschapsvoorlichting sinds de achttiende eeuw, onder de titel: “Tussen publiek en Ivoren toren”.Locatie: Senaatszaal, academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht.

Lees meer

1e fase: interuniversitaire projecten botanische tuinen

In het kader van de eerste fase interuniversitaire projecten botanische tuinen is in 2001 begonnen met de ontwikkeling van een computerprogramma voor collectiebeheer. Dit programma is door de meeste botanische tuinen in gebruik genomen, wat de ondelinge uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt.

Lees meer