Dijksterhuislezing uitgesteld

Door omstandigheden is de Dijksterhuislezing en het bijbehorende programma uitgesteld tot begin 2023

De SAE organiseert haar jaarlijkse Dijksterhuislezing in samenwerking met het Allard Pierson. Het thema van de middag is “kennisproductie in koloniale context”.  De Dijksterhuislezing zal worden uitgesproken door meLê yamomo & Barbara Titus met als titel: Rehearsing Decolonial Curatorship of Southeast Asian Sound Archives in Europe.

 • Datum: n.t.b. (2023)
 • Plaats: Allard Pierson & Universiteitstheater UvA
 • Kosten: de Dijksterhuislezing is gratis toegankelijk

Het programma begint in het Universiteitstheater van de UvA met een luistersessie en live performances. De middag wordt afgesloten met een discussie over de omgang met collecties die zijn voortgekomen uit kennisproductie in koloniale context – materiaal dat in veel universitaire collecties voorkomt.

Gespreksleider: Steph Scholten, directeur Hunterian Museum, university of Glasgow

Afbeelding: Opnamesessie in het dorp Urbinasopèn op het eiland Waigéo, 1932, Jaap Kunst Collectie, Allard Pierson (UvA)

De Dijksterhuislezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen als op dat van de humaniora bewoog. De Dijksterhuislezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed.

Lees meer achtergrond informatie

Programma

 • 13.00 - 17.00

  Het programma begint in het Universiteitstheater van de UvA met een luistersessie en liveperformances.

  In de Dijksterhuislezing vertellen yamomo en Titus over hun internationale onderzoeksproject Decolonizing Southeast Asian Sound Archives (DeCoSEAS). Door middel van de ontsluiting van drie belangrijke koloniale geluidscollecties met opnames uit Zuid-Oost Azië (waaronder de Jaap Kunst Collectie aan de Universiteit van Amsterdam) beoogt het project bij te dragen aan wetenschappelijke theorievorming en praktijken van het archiveren met speciale aandacht voor de historische en sociale implicaties van het luisteren. Daarin hebben de Zuid-Oost-Aziatische partners van het project (wetenschappers, [uitvoerend] kunstenaars, NGOs, curatoren) een centrale rol, zodat de behoeftes van hun erfgoedpraktijken en -intituties ook in Europa hoorbaarder worden.

  De middag wordt afgesloten met een discussie over de omgang metcollecties die zijn voortgekomen uit kennisproductie in koloniale context – materiaal dat in veel universitaire collecties voorkomt. Welke betekenis moeten we geven aan dezearchieven, foto’s en ander materiaal? Hoe moeten we vanaf nu omgaan met dezecollecties en wat betekent dit voor de toekomst?

  Gespreksleider: Steph Scholten, directeur Hunterian Museum, university of Glasgow

Achtergrond

De Dijksterhuislezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen als op dat van de humaniora bewoog. De Dijksterhuislezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed.

Overzicht Dijksterhuislezingen

2004 – Vincent Icke (UL): Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden toekomende tijd.
2005 – Herman Pleij (RUG): Vergeten om te overleven of Onthouden om te bestaan.
2006 – Herman Philipse (UU): Hoe leggen we in de toekomst ons verleden vast?
2007 – Gerard Rooijakkers (UvA): Gedachtegoed: De culturele biografie van het academisch leven.
2008 – Salomon Kroonenberg (TUD): De stenen achterna.
2009 – Harm Beukers (UL): Over Drakenbloed en Drakentanden.
2010 – Wijnand Mijnhardt (UU): Tussen publiek en ivoren toren.
2011 – Douwe Draaisma (RUG): Het academisch geheugen.
2012 – Ruth Oldenziel (TU/e): Collecting today for tomorrow.
2013 – Piek Vossen (VU): Het nieuws van vandaag is het erfgoed van morgen.
2014 – Doeko Bosscher (RUG): Van visioen tot desillusie en terug. De kern van het hedendaagse academische milieu.
2015 – Carla Rita Palmerino (RUN): E.J. Dijksterhuis, veerman tussen exacte wetenschap en literaire cultuur.
2016 – Ernst Homburg (UM): Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en wederopstanding, 1750-2000
2017 – Erik Kwakkel, (UL): Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?
2018 – Adriaan Geuze (WUR): De sublieme ingenieurstraditie: 1850-1970.
2019 – Bas Haring (UL): De Verbeelding van de Sociale Wetenschappen
2020 – Jacqueline Bel, (VU): Multatuli en Kuyper, een onverwachte verwantschap?
2021 – Dominique Ngan-Tillard, (TUD): Revisiting Heritage in the digital age

De Dijksterhuislezing 2022  wordt georganiseerd in samenwerking met het Allard Pierson.