Instellingen Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

De Universiteitsbibliotheek bezit een aantal Bijzondere Collecties die van grote waarde zijn voor de maatschappij, het onderwijs en het onderzoek, nu en in de toekomst. De belangrijke Jezuïetencollectie met meer dan 250.000 waardevolle werken van wetenschappelijke, rechtskundige en theologische importantie is beroemd. Deels dragen de Bijzondere Collecties een Limburgs stempel, zoals de persoonlijke bibliotheek van de Limburgse dichter Pierre Kemp en de refentiebibliotheek van de schilder Charles Eyck.

Naast het organiseren van tentoonstellingen verkent UM prikkelende nieuwe manieren om de collecties onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld een studiereis naar China waar de studenten treden in de voetsporen van de Jezuïeten. De UM kiest voor een proactieve benadering om de Bijzondere Collecties voor het voetlicht te brengen en te gebruiken. De Bijzondere Collecties kunnen op verzoek bezichtigd worden. (Illustratie: © danast.com)

Universiteitsbibliotheek Maastricht

De Universiteitsbibliotheek Maastricht beschikt over een aantal Bijzondere Collecties, waarvoor zij een bewaarfunctie heeft.

  • Bibliotheek Pierre Kemp
  • Brieven- en handschriftencollectie Pierre Kemp
  • Documentatiecollectie Charles Eyck
  • Jezuïetencollectie
  • Prijsbanden

Binnen de Universiteit van Maastricht is een Kunst en Erfgoedcommissie (KEC) actief. Kijk voor meer informatie op de website.

Universiteitsbibliotheek Maastricht

Bibliotheek Binnenstad / Speciale Collecties.
Grote Looiersstraat 17
6211 JH Maastricht

Bezoekinformatie en overige locaties : zie de website.

Naar de website