Jodjana en de Javaanse dans

Raden Mas Jodjana was een Javaanse danser die in de twintigste eeuw veel optrad in Nederland. Zijn vrouw, Raden Ayou Jodjana, begeleidde hem muzikaal, verzorgde cursussen met hem en schreef artikelen over de Javaanse danskunst en de beweging van het lichaam.

De Groninger Academie & Groningens Ontzet

Het jaar 1672 staat bekend als het Rampjaar voor de Nederlanden. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos, zo wil het gevleugelde woord dat een populair cliché is geworden.

Een halve eeuw Psychologie in Tilburg

De vloerbedekking was nog niet gelegd toen zo’n tachtig studenten zich eind augustus 1971 meldden voor de nieuwe studie Psychologie in Tilburg. De huidige Tilburg University heette nog Katholieke Hogeschool Tilburg en was gevestigd in enkele voor de gelegenheid opgetrokken houten noodgebouwen die te boek stonden als provisorium.

Het huwelijk van Jacob Cats

Toen ik door toeval drie exemplaren van Hovwelyck (Houwelyck, Hovwelick) van Jacob Cats uit 1625 onder ogen kreeg, leek het mij een leuke gelegenheid om aan de hand van dit drietal te laten zien dat exemplaren van 17e eeuwse uitgaven onderling vaak kleine en grotere (zetsel)verschillen hebben.