Wetenschap en digitale technologie

18 januari 2022

Symposium
18 januari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
Online, via Zoom

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden – denk aan toezicht bij tentamens.

De universiteiten worden steeds afhankelijker van Big Tech – wordt het tijd dat ze een tegenmacht gaan vormen, en zo ja, hoe? Aan de andere kant heeft digitalisering allerlei nieuwe vormen van  samenwerking mogelijk gemaakt. Wie moet het voortouw nemen bij het maken van beleid om dit potentieel van digitale technologie benutten?

Lees meer

Naar agenda overzicht