Webinar 2: social media-archivering

23 juni 2020

Workshop

Sociale media archivering bevindt zich – zeker in erfgoedland – nog in de experimentele fase. Dit webinar heeft dan ook een ‘hands on’ karakter, waarbij we sociale media archivering zo tastbaar en concreet mogelijk proberen te maken aan de hand van onze eigen ervaringen

Introductie Sociale media archivering voor erfgoedinstellingen – Sophie Ham, projectleider Koninklijke Bibliotheek
Waarom zou je als erfgoedinstelling sociale media willen archiveren? Zijn er al veel erfgoedinstellingen die hier ervaring mee hebben? Welke kansen en obstakels zijn er? Een korte inleiding op het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’.

Tools voor het harvesten van sociale media archivering – Robert Gillesse eZefi Kavvadia, digitaal archivaris en projectmedewerker, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet onderzoek naar welke tools het meest geschikt zijn voor het harvesten van content van diverse sociale media-platforms. Wat goed werkt voor Twitter, werkt niet perse voor Instagram en omgekeerd. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

Lees meer

Naar agenda overzicht