Van schrijfplankje tot schoolbord

T/m 31 december 2020

Tentoonstelling

De geschiedenis van het onderwijs in Europa start min of meer tijdens het bewind van Karel de Grote. Hij streefde allerlei hervormingen na, waarbij het onderwijs een belangrijke plaats in nam. Kloosters waren in die tijd wijd verbreid. Ze dienden als instrument om zijn hervormingen uit te dragen. Kloosterscholen waren eigenlijk bedoeld voor toekomstige kloosterlingen en hadden een kaderfunctie. Doordat ze de lekenbevolking langzaam maar zeker ook gingen bedienen, kregen ze tevens een regionale functie. Rond de tijd dat het St. Bernardusklooster in Aduard werd gesticht, werd op een concilie beslist, dat het geven van onderwijs in de eerste plaats de taak van parochies was en niet van kloosters.

Lees meer

Naar agenda overzicht