Radboud Universiteit Nijmegen

Trajecta Congres 2020

T/m 12 juni 2020

Symposium

Donderdag 11 juni 2020 t/m vrijdag 12 juni 2020

Hotel De Volksabdij, Ossendrecht

Religie en revolutie: De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen

De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke
herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke
veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis,
waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’,
‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan.
In bijna alle recente Nederlandse en Belgische debatten over
politieke identiteit en publieke moraal speelt deze periode dan ook
een majeure rol. De verwerking van de “erfenis van de jaren zestig”
in wetenschappelijk onderzoek is evenwel nog maar nauwelijks
begonnen. Studies over religie in die periode zijn vaak onvoldoende
verbonden met sociale, politieke en culturele geschiedenissen over
de jaren zestig, en omgekeerd. Het religieuze erfgoed van die
periode is bovendien vaak onbekend en onbemind.

Lees meer

 

Naar agenda overzicht