Vrije Universiteit Amsterdam

Synode van Dordrecht en de Statenvertaling

T/m 15 maart 2019

Tentoonstelling

Op 13 november 2018 is het precies vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Om hierbij stil te staan presenteert de Universiteitsbibliotheek van vrijdag 9 november 2018 tot 15 maart 2019 in de Erfgoedvitrine een expositie die uit twee delen bestaat. In deel 1 staat het tot stand komen van de Statenvertaling centraal.

Leergeschil over de uitverkiezing
De Synode (vergadering van geestelijken) werd in 1618 bijeengeroepen door de Staten-Generaal. Aanleiding was het leergeschil tussen de remonstranten en contraremonstranten over de predestinatie (de uitverkiezing). Kerkelijke vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland bogen zich in Dordrecht over deze kwestie.

De Statenvertaling van de bijbel
Het theologische conflict over de voorbeschikking was niet het enige onderwerp op de agenda van de Dordtse Synode. Er werd ook opdracht gegeven tot het maken van een nieuwe Nederlandse vertaling van de bijbel. Deze bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-Generaal de vertaling betaalde en autoriseerde. De Statenvertaling is een monument in het Nederlandse taalgebied en wordt tot op de dag van vandaag gelezen.

Lees meer

Naar agenda overzicht