Technische Universiteit Delft

Rise of a Campus

T/m 31 augustus 2018

Tentoonstelling

In de Aula van de TU Delft opent op 1 december de tentoonstelling Rise of a Campus. Aan de hand van oude kaarten, archiefmateriaal, instrumenten, foto’s en filmbeelden wordt getoond hoe de universiteitscampus is geworden tot wat hij nu is. De tentoonstelling is een samenwerking tussen de TU Delft Library en de Faculteit Bouwkunde.

De campus van de TU Delft heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt. Wat eind negentiende eeuw begon met de eerste gebouwen aan de zuidkant van de stad, groeide uit tot de eerste échte universiteitscampus van Nederland. Al snel na de oorlog werden door stadsplanners en architecten de eerste ideeën op papier gezet voor de grootschalige nieuwbouwprojecten die in de Wippolder zouden verrijzen. De campus werd gebaseerd op een visgraatmodel, waarbij haaks op een centrale hoofdweg aan iedere afdeling een eigen ‘paviljoen’ werd toegekend. Besloten werd om de mensa, de bibliotheek en de aula nog in de binnenstad van Delft te houden. Deze werden pas later naar de campus verplaatst.

In de tweede helft van de twintigste eeuw maakte de campus een aantal ontwikkelingen door. De stormachtige groei van de universiteit na de oorlog zette ook in de jaren zestig en zeventig door, maar vanaf de jaren tachtig groeide ook de kritiek op de campus. Er werd besloten om te investeren in de levendigheid: de campus moest compacter, aantrekkelijker en gevarieerder worden. Bovendien was een aantal oude gebouwen overbodig geworden, onder andere doordat computers de functie van grote experimenten overnamen.De tentoonstelling geeft een historisch overzicht van de Delftse campus. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de campus van de TU Eindhoven, die op een heel andere manier is opgebouwd. Ook wordt er een blik in de toekomst geworpen. Wat zijn de hedendaagse plannen voor de ontwikkeling van de TU-wijk?

Lees verder.

Naar agenda overzicht