Op de radar: AV-erfgoed als bron in de nieuwe werkelijkheid

23 juni 2022

Symposium

23 juni 2022, 10:00 – 18:00 uur
Beeld & Geluid Hilversum
Deelname gratis

We leven in een snelle tijd. Technologische vernieuwingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de medialisering van de samenleving gaan in rap tempo door. AV-erfgoed heeft hierin een rol als bron voor onderzoek, creativiteit en waarheidsvinding, en voor vragen over identiteit en inclusiviteit. Dit vraagt om onze expliciete aandacht. Hoe kunnen we als AV-erfgoedsector meebewegen met de veranderende maatschappij, nieuwe vragen, behoeften en perspectieven? Welke kennis is hiervoor nodig? Welke rol speelt technologie? En hoe kunnen we hierin samenwerken?
Naar agenda overzicht