Omstreden fenomenen aan het firmament

24 maart 2020

Lezing

Binnen de katholieke kerk horen verschijningen en samenhangende wonderen er min of meer bij. Ze worden veelal gewikt en gewogen en al dan niet voor ‘authentiek’ of bovennatuurlijk verklaard. Sinds de Tweede Wereldoorlog en met name sinds de vernieuwingen binnen de kerk vanaf de jaren zestig is het aantal verschijningen, boodschappen en samenhangende miraculeuze verschijnselen explosief gestegen, terwijl er nog nooit zo weinig zijn erkend. De recente hausse aan verschijningen hangt samen met die kerkelijke vernieuwingen en met het zondige leven van de samenleving als geheel. Ze kunnen daarom ook als ‘contestatieve’ verschijningen worden gekenmerkt: verschijningen die gericht zijn op en zich verzetten tegen de vernieuwingen, de ontkerkelijking en het gedrag van de moderne mens. Het zijn autonome zieners die de boodschappen doorgeven en zodoende een eigen versie van geloofsopenbaring naar buiten brengen. Het blijkt velen aan te spreken, gezien het feit dat er zich parallel aan de formele kerk een internationaal netwerk heeft ontwikkeld van deviante devoties die grote aantallen devotees weten te mobiliseren, en die op hun beurt, gewapend met een fototoestel, mirakelfoto’s maken en zelf ook aan het interpreteren slaan.

Datum 24 maart 2020, 14.00 uur
Plaats: Museum Catharijneconvent, Utrecht

Lees meer

Naar agenda overzicht