No-go’s? Vrijheid, engagement en verantwoordelijkheid

21 februari 2022

Evenement
21-02-2022 van 19:30 tot 21:30

Zijn er onderwerpen waar een wetenschapper geen onderzoek naar zou moeten doen? Is de artistieke vrijheid van een kunstenaar onbegrensd?

Moeten wetenschappers en kunstenaars uiting geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid, of leidt dat tot slechte kunst respectievelijk minder objectief onderzoek?

Bij deze vragen gaat het om de invulling van de professionele verantwoordelijkheid van een wetenschapper of kunstenaar. Een radicale positie is dat die verantwoordelijkheid alleen het werk zelf kan betreffen en dat artistieke of academische vrijheid verder in principe onbeperkt zou moeten zijn. Daartegenover staat de opvatting dat professionals, en dus ook kunstenaars en wetenschappers, in en met hun werk rekening moeten houden met de bredere context waarin ze opereren en dat hun vrijheid derhalve altijd begrensd is.

In een discussie met en tussen kunstenaars en geesteswetenschappers wordt de actuele betekenis van verantwoordelijkheid in de twee domeinen onderzocht. Het gaat daarbij om het artistieke of wetenschappelijke werk zelf – zijn er nieuwe no-gos? – maar ook om institutionele randvoorwaarden, zoals de gevolgen van veranderingen in de financiering of de rol die gedragscodes en protocollen spelen.

Lees meer

Naar agenda overzicht