Morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid

24 juni 2019

Symposium
24 juni 2019 van 15:30 tot 17:30 uur
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, Amsterdam

Samen moeten we onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om klimaatverandering af te remmen (klimaatmitigatie), en we moeten ons ondertussen ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Tijdens dit symposium wordt deze themathiek vanuit de ethiek benaderd. Hebben we morele plichten om iets aan klimaatsverandering te doen? En zo ja, waarom? Is de overheid aan zet? Of moeten burgers ook actie ondernemen?

Lees meer

Naar agenda overzicht