Masterclass Ongemakkelijk Erfgoed dag 2

23 november 2023

Workshop

De afgelopen jaren hebben we steeds meer oog gekregen voor sporen van het koloniale verleden in onze erfgoedcollecties. Tegelijkertijd is er discussie over wat daarmee wordt bedoeld en hoe we ermee om moeten gaan. Het erfgoedbeleid over collecties uit een koloniale context is momenteel volop in ontwikkeling. Het gaat bij dit beleid en het maatschappelijk debat om kernwaarden als diversiteit, meerstemmigheid, inclusie en toegankelijkheid. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van ons erfgoed.

Lees meer

Naar agenda overzicht