Lichaam en macht: Het kijken naar en vanuit het lichaam

17 oktober 2019

Evenement

Het lichaam bevindt zich in een krachtenveld van verlangens, belangen en gewaarwordingen.

Hoe kijken we naar het lichaam en wiens blik is daarbij bepalend? Welke geschiedenissen van dominantie en adaptatie hebben we – al dan niet bewust- opgeslagen? Heeft de #Me-too discussie bij makers geleid tot een andere perceptie van het lichaam en nieuwe omgangsvormen?

In drie avonden, georganiseerd door de Akademie van Kunsten, in samenwerking met Spui 25, bevragen kunstenaars de intimiteit van het lichaam in relatie tot de krachten waartoe het zich verhoudt vanuit het proces van de maker.

De afleveringen starten alle drie met een gedicht van Anne Vegter of Maria Barnas.

Lees meer

Naar agenda overzicht