Levende polarisatie?! Over de functies van polarisatie in heden en verleden

07 juni 2023

Symposium

Polarisatie heet de laatste tijd een maatschappelijk probleem. Politici met stevige opvattingen lopen kans het verwijt te krijgen te polariseren en SIRE startte een campagne opdat mensen hun meningsverschillen niet te veel op de spits drijven. Is polarisatie een nieuw verschijnsel, dat bijvoorbeeld samenhangt met sociale media of individualisering? En is polarisatie slecht; zou het beter zijn wanneer tegenstellingen binnen de perken blijven? Deze vragen en de functies van polarisatie in heden en verleden komen tijdens dit symposium aan bod.

Lees meer

Naar agenda overzicht