KNVI congres 2019: “Shape your own future”

14 november 2019

Symposium

KNVI heeft als meerjarig thema ‘Smart Humanity’. Het definiëren en introduceren hiervan is een taak die KNVI heeft opgepakt vanaf januari 2018. De beroepsorganisatie heeft drie jaar uitgetrokken voor dit thema. Met diverse wetenschappers en practitioners wordt het begrip Smart Humanity verder uitgewerkt. KNVI publiceert tevens diverse boeken en artikelen over het onderwerp. En we organiseren met de beroepsgroep onze grote jaarevents, dit jaar voor de tweede keer!

Het thema Smart Humanity uitwerken gebeurt in een proces met practitioners en wetenschappers. Zij hebben verschillende beelden over de impact van technologie en de wisselwerking daarvan met de maatschappij:
• De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen,
• de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica,
• terwijl weer anderen de mensheid via de inzet van technologie de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans.

Lees meer

Naar agenda overzicht