Klimaat van alle kanten: wie betaalt de kosten voor het klimaatbeleid?

22 maart 2023

Evenement

Hoe zorgen we er voor dat de enorme kosten van de klimaatverandering rechtvaardig worden verdeeld, en vooral ook dat die verdeling als rechtvaardig wordt ervaren? Als dat niet gebeurt, komt het draagvlak voor het klimaatbeleid onder druk te staan. De WRR heeft over dit vraagstuk net een rapport uitgebracht met een aantal principes voor een rechtvaardige verdeling. Betaalt de vervuiler, of is het beter om de kosten te verdelen naar draagkracht, of op basis van bestaande rechten?

Lees meer

Naar agenda overzicht