Klimaat van alle kanten: Olivijn en verwante mineralen als methoden om CO2 te verlagen

16 mei 2022

Symposium
16 mei 2022 van 19:00 tot 20:15 uur

Het IPCC klimaatrapport van 2022 maakt duidelijk dat de wereld grote risico’s loopt door de toenemende opwarming van de aarde. Ook is duidelijk dat maatregelen om de toenemende CO2 concentratie in de atmosfeer terug te brengen door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, alleen niet voldoende zijn. Naast deze maatregelen zijn ook zogenaamde negatieve emissietechnologieën (NET) nodig om actief de CO2 concentratie in de atmosfeer te verminderen.

Naar agenda overzicht