Johan Rudolf Thorbecke 1872-2022 Erfenis en actualiteit

14 oktober 2022

Symposium

Johan Rudolf Thorbecke was een van de grote vormgevers van het moderne Nederland. Hij overleed in 1872, nu 150 jaar geleden. Nog altijd wordt Thorbeckes naam of gezag ingeroepen in grondwetszaken. De bestuurlijke inrichting van Nederland heet het ‘Huis van Thorbecke’. In het cultuurbeleid klinkt regelmatig het ‘adagium van Thorbecke’.

Hij is de grondlegger geweest van het huidige constitutioneel bestel, de moderne meritocratie, de rechtsstaat, het middelbaar onderwijs en de verhouding tussen staat en kerkgenootschappen. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de politiek, het openbaar bestuur en de wetenschap.

Lees meer

Naar agenda overzicht