Iedereen professor!

15 november 2023

Symposium

Titel, toga en promotierecht voor universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren

Hoewel universitair (hoofd)docenten grotendeels dezelfde plichten als hoogleraren hebben, hebben ze niet dezelfde rechten. De Jonge Akademie pleit met ‘Iedereen professor!’ voor het loskoppelen van de rechten rondom een promotietraject van het functieprofiel hoogleraar en voor het toekennen van deze rechten aan alle universitair (hoofd)docenten. Concreet betekent dit: iedere universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar mag een toga dragen, de titel professor voeren, in leescommissies in eigen en andere universiteiten optreden, meestemmen over cum laude en, indien passend, eigen promovendi promoveren tot de graad ‘doctor’.

Lees meer

Naar agenda overzicht