Boerhaave

Hoe bacteriën zich aanpassen aan hun omgeving: gevisualiseerd met cryo-elektronenmicroscopie

16 december 2023

Lezing

Hoe kunnen bacteriën zich verdedigen tegen aanvallen van giftige stoffen of andere micro-organismen? Hoe gaan zij om met de veranderingen die plaatsvinden wanneer zij zich naar een gastheer verplaatsen? En hoe zijn zij in staat zich te verplaatsen naar een meer gunstige omgeving?

Deze vragen zijn alleen maar te beantwoorden door naar het kleinst mogelijke te kijken. Dit doen wij met de hulp van cryo-elektronenmicroscopie. Deze gespecialiseerde microscopie-techniek kijkt naar bevroren bacteriën en is in staat verder in te zoomen dan een gebruikelijke lichtmicroscoop, dankzij het gebruik van een elektronenstraal in plaats van een lichtstraal. Dit zorgt ervoor dat wij een stapje dichterbij komen in het beantwoorden van bovengenoemde vragen.

In deze lezing zal ik een overzicht geven van het onderzoek dat wij doen in het Briegel Lab en zal ik onze unieke blik op de wereld van micro-organismen delen.

Lees meer

Naar agenda overzicht