Herman Schaepman en Alphons Ariëns als voortrekkers van de katholieke emancipatie

12 juni 2023

Lezing

donderdag 15 juni 2023
Universiteitsbibliotheek, Instructiezaal 01.05d

Spreker: Ton Crijnen

Het Ariëns Comité nodigt u uit voor de Ariëns Lezing 2023, dat zij samen met het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) organiseert. Het KDC is de bewaarplaats van de omvangrijke archieven van Schaepman en Ariëns. De Ariëns Lezing wordt gehouden, bij het KDC, in de Instructieruimte van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek op 15 juni 2023.

Dit jaar spreekt Ton Crijnen, historicus, journalist en publicist, over leven en werk van Herman Schaepman, die als politicus en dichter een grote invloed heeft gehad op de maatschappelijke en politieke emancipatie van de katholieken. Hij spreekt tevens over Alphons Ariëns, die als priester, missionair theoloog en emancipator een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging en drankbestrijdingsbeweging in ons land.

Lees meer

Naar agenda overzicht